Faq Werkgevers

Wat is payrolling?

Bij payrolling draagt u het juridische werkgeverschap over aan een derde partij, in dit geval Koers Oost Payroll. De dagelijkse gang van zaken blijft uw verantwoordelijkheid. Koers Oost Payroll neemt de (administratieve) verantwoordelijkheden met betrekking tot personeel van u over: salarisadministratie, pensioenopbouw, ziekterisico etc. Dat betekent dat u meer tijd heeft voor dat waar u goed in bent: het runnen van uw onderneming. U kunt Koers Oost Payroll inzetten voor zowel bestaande als nieuwe medewerkers.

Welke CAO wordt er gehanteerd?
Wat zijn de kosten voor payrolling?
Hoe kan ik mij inschrijven?
Hoe kan ik een medewerker op de payroll zetten?
Wat is de betaalfrequentie van payroll?
Welke mogelijkheden zijn er om de factuur te betalen?
Biedt Koers Oost ook andere personeelsdiensten aan?
Wat zijn de kosten?
Wanneer kan ik mijn contactpersoon bereiken?
Welke voordelen biedt payroll?
Hoe geef ik de gewerkte uren door?

FAQ Werknemers

Hoe dien ik mijn uren in?
Wie bepaalt mijn brutoloon?

Koers Oost Payroll gebruikt de NBBU-CAO. Hierdoor kan Koers Oost Payroll zowel flexibele vormen van payroll als contracten op basis van payroll aanbieden. Volgens de Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs (WAADI) moet Koers Oost Payroll het loonverhoudingsvoorschrift toepassen. Dat houdt in dat we ons houden aan de CAO van de opdrachtgever en uw loon afhankelijk is van de inschaling door de opdrachtgever. Uw opleiding, functie en werkervaring zijn hiervoor doorslaggevend.

Wat moet ik doen als ik ziek ben?
Welke voordelen heeft payroll voor mij?
Wanneer ontvang ik mijn loonstrook?
Wat is de betaalfrequentie van Koers Oost Payroll?
Wanneer wordt mijn salaris uitbetaald?
Wanneer ontvang ik een jaaropgave?
Hoeveel vakantiegeld en dagen krijg ik?
Krijg ik tijdens ziekte doorbetaald?
Wat betekent loonheffingskorting voor mij?