Faq Werkgevers

Wat is payrolling?
Welke CAO wordt er gehanteerd?

Koers Oost Payroll gebruikt de NBBU-CAO. Hierdoor kan Koers Oost Payroll zowel flexibele vormen van payroll als contracten op basis van payroll aanbieden. Volgens de Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs (WAADI) moet Koers Oost Payroll het loonverhoudingsvoorschrift toepassen. Dit betekent dat de payrollmedewerker aanspraak kan maken op hetzelfde loon en dezelfde vergoedingen als uw eigen medewerkers (in gelijke of gelijkwaardige functies). Dit wordt ook wel de inlenersbeloning genoemd.

Wat zijn de kosten voor payrolling?
Hoe kan ik mij inschrijven?
Hoe kan ik een medewerker op de payroll zetten?
Wat is de betaalfrequentie van payroll?
Welke mogelijkheden zijn er om de factuur te betalen?
Biedt Koers Oost ook andere personeelsdiensten aan?
Wat zijn de kosten?
Wanneer kan ik mijn contactpersoon bereiken?
Welke voordelen biedt payroll?
Hoe geef ik de gewerkte uren door?

FAQ Werknemers

Hoe dien ik mijn uren in?

Koers Oost Payroll werkt met E-uur. Dien uw uren op dinsdag voor 12.00 uur bij ons in, zodat wij deze dezelfde week kunnen verwerken. De handleiding voor het gebruik van E-uur vindt u bij Downloads. Voor vragen kunt u contact opnemen met de Helpdesk van Koers Oost Payroll: 0548 - 745016.

Wie bepaalt mijn brutoloon?
Wat moet ik doen als ik ziek ben?
Welke voordelen heeft payroll voor mij?
Wanneer ontvang ik mijn loonstrook?
Wat is de betaalfrequentie van Koers Oost Payroll?
Wanneer wordt mijn salaris uitbetaald?
Wanneer ontvang ik een jaaropgave?
Hoeveel vakantiegeld en dagen krijg ik?
Krijg ik tijdens ziekte doorbetaald?
Wat betekent loonheffingskorting voor mij?